Đăng nhập
User:
Pass:
  Quên mật khẩu  Đăng kí
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
0989.706.955
0972.363.969
Thống kê truy cập
Trực tuyến: 4294
Tổng truy cập: 828,236,720
Bắc Ninh
Giá
:
Diện tích
: m²
Mã tin:
14176
Quận/huyện
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
30/06/2015
Giá
:
Diện tích
: m²
Mã tin:
14302
Quận/huyện
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
03/07/2015
Giá
:
Diện tích
: m²
Mã tin:
14373
Quận/huyện
Thuận Thành, Bắc Ninh
06/07/2015
Giá
:
Diện tích
: m²
Mã tin:
15797
Quận/huyện
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
31/08/2015
Giá
:
Diện tích
: 92 m²
Mã tin:
16708
Quận/huyện
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
01/10/2015
Giá
:
Diện tích
: m²
Mã tin:
16790
Quận/huyện
Tiên Du, Bắc Ninh
05/10/2015
Giá
:
Diện tích
: m²
Mã tin:
16913
Quận/huyện
Tiên Du, Bắc Ninh
08/10/2015
Giá
:
Diện tích
: m²
Mã tin:
16916
Quận/huyện
Tiên Du, Bắc Ninh
08/10/2015
Giá
:
Diện tích
: m²
Mã tin:
17260
Quận/huyện
Thuận Thành, Bắc Ninh
21/10/2015
Giá
:
Diện tích
: m²
Mã tin:
17467
Quận/huyện
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
30/10/2015
Giá
:
Diện tích
: m²
Mã tin:
18420
Quận/huyện
Thuận Thành, Bắc Ninh
17/12/2015
Giá
:
Diện tích
: m²
Mã tin:
19537
Quận/huyện
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
16/03/2016
Giá
:
Diện tích
: m²
Mã tin:
19641
Quận/huyện
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
22/03/2016
Giá
:
Diện tích
: m²
Mã tin:
20826
Quận/huyện
Tiên Du, Bắc Ninh
07/05/2016
Giá
:
Diện tích
: m²
Mã tin:
21282
Quận/huyện
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
19/05/2016
Giá
:
Diện tích
: 173 m²
Mã tin:
22919
Quận/huyện
Tiên Du, Bắc Ninh
05/07/2016
Giá
:
Diện tích
: m²
Mã tin:
23345
Quận/huyện
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
15/07/2016
Giá
:
Diện tích
: 240 m²
Mã tin:
23576
Quận/huyện
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
22/07/2016
Giá
:
Diện tích
: 90 m²
Mã tin:
23706
Quận/huyện
Tiên Du, Bắc Ninh
26/07/2016
Giá
:
Diện tích
: 90 m²
Mã tin:
24076
Quận/huyện
Thuận Thành, Bắc Ninh
20/08/2016
Giá
:
Diện tích
: 100 m²
Mã tin:
24167
Quận/huyện
Từ Sơn, Bắc Ninh
13/09/2016
Giá
:
Diện tích
: 100 m²
Mã tin:
24248
Quận/huyện
Quế Võ, Bắc Ninh
23/09/2016
Giá
:
Diện tích
: 219 m²
Mã tin:
24298
Quận/huyện
Tiên Du, Bắc Ninh
04/10/2016
Giá
:
Diện tích
: 1000 m²
Mã tin:
24623
Quận/huyện
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
06/02/2017
Giá
:
Diện tích
: 180 m²
Mã tin:
24757
Quận/huyện
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
06/12/2016
Giá
:
Diện tích
: 80 m²
Mã tin:
26178
Quận/huyện
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
15/12/2017
BẤT ĐỘNG SẢN TIÊU BIỂU