Đăng nhập
User:
Pass:
  Quên mật khẩu  Đăng kí
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
0989.706.955
0972.363.969
Thống kê truy cập
Trực tuyến: 2611
Tổng truy cập: 828,229,240
TP Bắc Ninh
Giá
:
Diện tích
: 76 m²
Mã tin:
26316
Quận/huyện
TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
20/03/2018
Giá
:
Diện tích
: 80 m²
Mã tin:
26178
Quận/huyện
TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
15/12/2017
Giá
:
Diện tích
: 180 m²
Mã tin:
24757
Quận/huyện
TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
06/12/2016
Giá
:
Diện tích
: 1000 m²
Mã tin:
24623
Quận/huyện
TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
06/02/2017
Giá
:
Diện tích
: 240 m²
Mã tin:
23576
Quận/huyện
TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
22/07/2016
Giá
:
Diện tích
: m²
Mã tin:
23345
Quận/huyện
TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
15/07/2016
Giá
:
Diện tích
: m²
Mã tin:
21282
Quận/huyện
TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
19/05/2016
Giá
:
Diện tích
: m²
Mã tin:
19641
Quận/huyện
TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
22/03/2016
Giá
:
Diện tích
: m²
Mã tin:
19537
Quận/huyện
TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
16/03/2016
Giá
:
Diện tích
: m²
Mã tin:
17467
Quận/huyện
TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
30/10/2015
Giá
:
Diện tích
: 92 m²
Mã tin:
16708
Quận/huyện
TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
01/10/2015
Giá
:
Diện tích
: m²
Mã tin:
15797
Quận/huyện
TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
31/08/2015
Giá
:
Diện tích
: m²
Mã tin:
14302
Quận/huyện
TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
03/07/2015
Giá
:
Diện tích
: m²
Mã tin:
14176
Quận/huyện
TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
30/06/2015
Giá
:
Diện tích
: m²
Mã tin:
26994
Quận/huyện
TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
15/12/2018
Giá
:
Diện tích
: m²
Mã tin:
26418
Quận/huyện
TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
11/05/2018
Giá
:
Diện tích
: m²
Mã tin:
25078
Quận/huyện
TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
20/02/2017
Giá
:
Diện tích
: m²
Mã tin:
21619
Quận/huyện
TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
29/05/2016
Giá
:
Diện tích
: m²
Mã tin:
16597
Quận/huyện
TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
28/09/2015
Giá
:
Diện tích
: 80 m²
Mã tin:
13611
Quận/huyện
TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
13/06/2015
Giá
:
Diện tích
: 12 m²
Mã tin:
13439
Quận/huyện
TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
07/06/2015
Giá
:
Diện tích
: 19200 m²
Mã tin:
12910
Quận/huyện
TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
06/05/2015
Giá
:
Diện tích
: 19131 m²
Mã tin:
12786
Quận/huyện
TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
21/04/2015
BẤT ĐỘNG SẢN TIÊU BIỂU